BLÍŽE SOBĚ

psycholog a fertility kouč

Zásady ochrany osobních údajůPokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek nebo mým klientem, poskytujete mi své osobní údaje. Já odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo spravuje vaše data?

Správcem osobních údajů je Nikola Wiethölter, která provozuje webové stránky www.blizesobe.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje uchovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.


Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a zasílat informace. Jednotlivé důvody zpracování:

  •  E-mailové kampaně a newslettery
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem (klientem) nebo čtenářem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví
Pokud jste mým zákazníkem (klientem), zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zanesení do účetnictví) tyto vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 5 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.


Za jakým účelem používám cookies?

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší obsah a služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.


Předávání osobních údajů třetím osobám
Vaše údaje zpracovává správce Nikola Wiethölter. Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to: Google Analytics pomocí měřícího kódu. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Vaše data jsou u mě v bezpečí. Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle mé URL adresy). Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s čl. 32 GDPR.

Jak mě můžete kontaktovat
Pokud na mě máte jakoukoli otázku nebo požadavek, prosím, kontaktujte mě nanikola.wiethoelter@gmail.com


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: nikola.wiethoelter@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že jsou vaše údaje zpracovávány nezákonně nebo nepřesně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), což by  mě samozřejmě velmi mrzelo, ale máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li mým zákazníkem (klientem) na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2020

Žádné komentáře

Blogger Template by pipdig