BLÍŽE SOBĚ

psycholog a fertility kouč

neděle 13. září 2020

Poznání sebe sama jako klíč k úspěchu


Kdo trochu sleduje dění ve světě, ví, že se o ekonomické recesi mluvilo dávno před koronavirovou epidemií. Poté, co německé (nejen) automobilky v druhé polovině loňského roku začaly avizovat propouštění tisícovek zaměstnanců, bylo jasné, že půjde do tuhého a že ani Česko, jakožto stát výrazně závislý na německé ekonomice, nezůstane tomuto trendu ušetřeno. Popravdě, v posledních letech jsme se docela namlsali; nabídka práce převyšovala poptávku, firmy snášely modré z nebe, aby získali uchazeče, často i takové, kteří ani neodpovídali daným požadavkům. Tomu je ale konec! Jestli loňský rok předznamenal krizi, co teprve přinese tento rok nebo ten následující? Popravdě nevím, nejsem ekonom. Jedno vím ale jistě, začíná doba, kdy si firmy budou vybírat jen ty nejlepší z nejlepších.

Na začátek je nutno podotknout, že něco jako ideální kandidát vlastně neexistuje. Můžete být sebevíc zkušený uchazeč, ale pokud neumíte zaujmout, nejprve kvalitně zpracovaným životopisem, později sebeprezentací u příjímacího pohovoru, nemůžete uspět. Pojďme se tedy podívat, jak získat práci snů a jak v rámci přijímacího řízení zazářit.

Definování silných a slabých stránek
Velmi oblíbená otázka personalistů, však už o něco méně oblíbená otázka samotných uchazečů. Lidé o svých silných a slabých stránkách příliš nepřemýšlejí, což je škoda. Pokud neumíte na tuto otázku odpovědět, nemůžete uspět. Jak byste taky chtěli uspět, když nevíte, co ve vás dřímá a na čem musíte třeba ještě zapracovat? Ať zní otázka sebemíň jednoduše, odpověď na ní je výsledkem poměrně náročného procesu uvědomění, sebepozorování, analyzování a doptávání se. Vždycky je důležité nějak začít. Vezměte si proto tužku a papír a napište si všechny vlastnosti, které vás vystihují a které vás k vaší osobnsoti napadají. Nedělejte rozdíl mezi pozitivními a negativními. Až to budete mít, rozdělte vaše postřehy do dvou kategorií; silné a druhé skupině říkejme třeba rozvojové. Slabé stránky nemám popravdě moc ráda, protože to, co se může v jedné situaci jevit jako nevýhoda, může být v jiné situaci esem v rukávu.

Teď ale, prosím, pozor! Při sebehodnocení může a často dochází ke kognitivním zkreslením, což znamená, že výsledkem není to, jací doopravdy jsme, ale to, jak bychom se chtěli vidět. Buďte proto co nejvíce objektivní a hlavně sebekritičtí. Až budete mít seznam hotový, vyhledejte alespoň 10 lidí, kteří vás velmi dobře znají a požádejte je, aby udělali to samé a zhodnotili vaše silné stránky a rovněž ty stránky vaší osobnosti, na kterých byste měli zapracovat a porovnejte je s těmi svými. Zpětná vazba ze strany rodiny nemusí být z různých důvodů vždy objektivní. Rodina s vámi netráví 8 hodin v práci, mnohdy ani neví, co vlastně děláte a hlavně nechtějí říct nic, čím by vás mohli zranit. Volte proto raději současné nebo bývalé kolegy z práce či ze školy, se kterými jste v častém kontaktu nebo kteří vás dobře znají. Pokud si od druhých lidí vyžádáte feedback týkající se vašich rozvojových stránek, pomůže, když jim nastíníte vaše profesní plány do budoucna.

Nikdo samozřejmě není dokonalý. Všichni vynikáme v určité oblasti a v jiných naopak patříme k průměru nebo dokonce podprůměru. A tak je to v pořádku. Jako recruiter nehledám supermana, ale člověka, který si je vědom svých kvalit i rezerv. Klíčem k úspěchu není dokonalost, ale poznání sebe sama. Bez znalosti vlastní osobnosti se prostě nepohnete z místa. Když totiž budete mít představu o sobě, o svých vlastnostech a dovednostech, bude pro vás daleko jednodušší najít si práci snů a následně v ní i uspět.

No-go aneb Titanic životopisu
Jako personalistce mi rukama prošlo nespočet životopisů a věřte, že je jen hrstka, které zaujaly a a nezapadly mezi ostatními. Ptáte se proč? Jednoduše byly jiné, originální a odlišovaly se od ostatních slovem i stylem.

Proto až budete napříště sepisovat váš životopis nebo se připravovat na přijímací pohovor, zkuste se vyvarovat výrazům jako motivovaný, kreativní, zodpovědný či orientovaný na výsledky. Mnoho lidí si myslí, že tyto fráze jsou přesně to, co personalisté chtějí slyšet, opak je ale pravdou. Většina životopisů je jako přes kopírák a jakmile tyto vlastnosti zmiňují všichni, ztrácí na váze a stávají se nedůvěryhodnými.

Pokud chcete opravdu zaujmout, demonstrujte své silné stránky na konkrétních příkladech. Uveďte např., co vás k výkonu skutečně motivuje nebo co konkrétního kreativního jste vytvořili, přidejte odkaz na váš web nebo jinou sociální platformu, kterou můžete doložit své nadání. Namísto přídavných jmen, které popisují vlastnosti, sáhněte po slovesech, které dokáží mnohem účinnější přesvědčit o vašich schopnostech. Zodpovědnost a orientace na výsledek je něco, co každý zaměstnavatel očekává od svých zaměstnanců, proto je tato fráze vágní a zbytečná, nezmiňujte ji. Je důležité, abyste si vždy dokázali danou vlastnost nebo schopnost obhájit a doložit konkrétním příkladem. Zkušený personalista si může celkem snadno ověřit, jestli říkáte pravdu, nebo si svou osobnost jen přikrášlujete.

A pamatujte, není důležitá kvantita, ale kvalita. Tři, čtyři vlastnosti, kterými vypíchnete vaší osobnost, bude mít mnohem větší váhu, než deset prázdných nicneříkajících pojmenování. Pokud se vás personalista v rámci pohovoru zeptá, na vaše slabé stránky, rozhodně nikdy neříkejte, že žádné nemáte! Dali byste tím jen najevo, že neumíte kritiku přijímat nebo s ní  neumíte pracovat a to určitě nechcete. Pojmenováním slabých stránek dáte naopak najevo, že své "nedostatky" reflektujte a snažíte se je korigovat; např. víte, že pokulháváte v angličtině, ale přihlásili jste se do jazykového kurzu.

Uvědoměním si vašich silných stránek posilujete vaši sebehodnotu. V rámci přijímacího pohovoru nebudete takovou otázkou zaskočeni a budete naopak působit sebevědoměji, budete se cítit lépe a sebejistě. Zároveň dokážete mnohem lépe identifikovat práci, pro kterou se skutečně hodíte. Věřte, že kvalitní příprava rovná se půl úspěchu. Nepodceňujte ji! Pokud si s přípravou nebudete vědět, neváhejte mě kontaktovat na můj email nikola.wiethoelter@gmail.comV rámci kariérového koučinku vám ráda pomohu ujasnit si nejen vaše silné a rozvojové stránky, ale i kariérní cíle včetně cest jejich dosažení.
SHARE:

Žádné komentáře

Blogger Template by pipdig